DIEN DIRECT UW (INCASSO)ZAAK BIJ ONS IN

Hier kunt u uw (incasso)vordering direct bij ons indienen of ons opdracht geven tot het verrichten van één of meer ambtshandelingen. 

Indien u een incassovordering wenst in te dienen bij ons, verzoeken wij u om een zo compleet mogelijk dossier als bijlage(n) mee te sturen, waaronder de eventuele schriftelijke overeenkomst, openstaande facturen, verzonden herinneringen en/of aanmaningen en eventuele verdere brief- of emailcorrespondentie. Indien bij u bekend is waarom uw debiteur/schuldenaar niet wenst te betalen, vernemen we dat ook graag van u.

Indien u ons opdracht wenst te geven tot het verrichten van een ambtshandeling, verzoeken wij u alle relevante stukken als bijlage mee te sturen.

In beide gevallen ontvangen we graag al uw contactgegevens en alle bekende gegevens van uw debiteur/schuldenaar.