Aanmaning volgens de Wet en het Besluit Incassokosten

Indien u een vordering op een particulier heeft dan is wettelijk voorgeschreven dat de schuldenaar deze buitengerechtelijke kosten (ook wel incassokosten genoemd) pas verschuldigd is nadat er een aanmaning is verzonden die aan bepaalde eisen moet voldoen. Deze aanmaning wordt ook wel "WIK-aanmaning" genoemd (WIK verwijst daarbij naar Wet Incassokosten).

Deze aanmaning kunnen wij uiteraard voor u versturen. Echter, indien dan tijdig wordt betaald door de schuldenaar dan kunnen wij de incassokosten niet bij hem/haar in rekening brengen en komen deze (gedeeltelijk) voor uw rekening. 

We kunnen het goed voorstellen dat u dat zoveel mogelijk wilt voorkomen en dat u het niet meer dan eerlijk vindt dat de schuldenaar de incassokosten betaalt die hij/zij bovendien zelf heeft veroorzaakt. Wij denken er immers precies hetzelfde over.

Om de verzending van de WIK-aanmaning zo eenvoudig mogelijk voor u te maken, hebben wij 90% van de aanmaning al voor u opgesteld (zie Word-bestand hieronder). Het enige dat u nog zelf dient in te vullen voordat u de aanmaning verstuurt is:

  • Plaats en datum van ondertekening/verzending van de brief.
  • De gegevens van de geadresseerde.
  • De gegevens van de afzender (uw gegevens dus).
  • Het bedrag aan incassokosten dat de schuldenaar verschuldigd zal zijn.

Dit laatste is eenvoudig te berekenen middels de Incassokosten Calculator van de KBvG (zie link/URL hieronder).

Let hierbij wel op: De calculator geeft u zowel een bedrag inclusief BTW als een bedrag exclusief BTW. Indien u zelf BTW-plichtig bent dan dient u het incassokostenbedrag exclusief BTW te vermelden in de aanmaning (dit is meestal het geval als u een bedrijf bent). Indien u niet BTW-plichtig bent dan dient u het incassokostenbedrag inclusief BTW te vermelden in de aanmaning (dit is het geval als u geen bedrijf bent, maar een particulier).

Mocht u alsnog vragen hebben of aanvullende hulp wensen bij het opstellen van deze aanmaning, dan kunt u te allen tijde (24/7) telefonisch contact met ons opnemen (kosteloos).

Let op! Indien het een vordering op een bedrijf betreft dan hoeft er geen speciale WIK-aanmaning te worden gestuurd. Klik hier om de zaak direct aan ons uit handen geven.


Voorbeeldtekst WIK Aanmaning
Word – 21,1 KB