Er is beslag gelegd op uw salaris of uitkering

Indien er beslag is gelegd op uw salaris of uitkering dan heeft dit tot gevolg dat een gedeelte van uw inkomen periodiek zal worden overgemaakt aan ons kantoor om uw schuld mee te betalen.

De hoogte van dit gedeelte is afhankelijk van uw beslagvrije voet (de beslagvrije voet is het gedeelte van uw inkomen dat u overhoudt, alles boven de beslagvrije voet wordt aan de deurwaarder overgemaakt). Als u nog niet aan ons heeft opgegeven wat de maandelijkse inkomsten en uitgaven van u (en uw partner) zijn, dan wordt er een normbedrag als beslagvrije voet gehanteerd.

Onze beroepsorganisatie (KBvG) legt dit ook eenvoudig uit in een door haar opgestelde bijsluiter. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Om uw beslagvrije voet goed uit te rekenen, dient u deze informatie alsnog aan ons te verstrekken. Dit kunt u hier doen.

Daarnaast kunt u middels onderstaande link zelf uw beslagvrije voet uitrekenen. Wilt u in dat geval de berekening onder vermelding van uw dossier naar ons toesturen (bij voorkeur per email)?