Betalingsregeling voorstellen

Indien u een aanmaning of deurwaardersexploot van ons heeft ontvangen, waarin staat dat u een bepaald bedrag dient te betalen, dan dient het gehele bedrag binnen de genoemde termijn te worden betaald aan ons. Als dit niet mogelijk is voor u dan kunt u een betalingsregeling aan ons voorstellen die wij vervolgens zullen voorleggen aan onze opdrachtgever. Dit kunt u middels het formulier hieronder doen.

Let op! De opdrachtgever is niet verplicht om met een betalingsregeling akkoord te gaan. Daarnaast wordt uw voorstel alleen in behandeling genomen als alle gevraagde informatie is verstrekt, zoveel mogelijk onderbouwd met bewijsstukken die u als bijlage kunt meesturen.