Heeft u een klacht?

Indien u op- of aanmerkingen heeft m.b.t. onze werkwijze, verzoeken wij u vriendelijk direct telefonisch contact op te nemen met ons kantoor. Ons kantoor is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 015-2159545. Uiteraard kunt u ook schriftelijk een klacht indienen. U kunt dit eventueel hiernaast doen, maar ook door zelfstandig een email aan ons te zenden of een brief per post te zenden.


Klachtregeling

Alvorens u een klacht bij ons indient, verzoeken wij u onze klachtenregeling goed door te lezen. Deze kunt u hier downloaden:

Klachtenregeling

Klacht indienen bij ons