U heeft een dagvaarding ontvangen

Indien u van ons een dagvaarding heeft ontvangen, dan staat in die dagvaarding vermeld wanneer de eerste terechtzitting is, bij welke (kamer van de) rechtbank de zaak dient en op welke wijze u kunt verschijnen. Daarnaast staat in de dagvaarding omschreven om welke reden de schuldeiser een gerechtelijke procedure tegen u opstart.

In veel gevallen kan voortzetting van de gerechtelijke procedure worden voorkomen door algehele betaling.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nadere toelichting wenst. Wij verzoeken u in dat geval wel het dossiernummer bij de hand te houden dat op de dagvaarding staat vermeld.

Indien in de dagvaarding een advocaat wordt genoemd die voor de schuldeiser optreedt, dan raden wij u aan om rechtstreeks contact op te nemen met hem/haar. 

Er is beslag gelegd op uw salaris of uitkering

De wetgeving met betrekking tot de berekening van de beslagvrije voet is per 1 januari 2021 gemoderniseerd/vereenvoudigd. Indien er beslag is gelegd op uw salaris of uitkering dan heeft dit tot gevolg dat een gedeelte van uw inkomen periodiek zal worden overgemaakt aan ons kantoor om uw schuld mee te betalen.

De hoogte van dit gedeelte is afhankelijk van uw beslagvrije voet (de beslagvrije voet is het gedeelte van uw inkomen dat u overhoudt, alles boven de beslagvrije voet wordt aan de deurwaarder overgemaakt). 

Onze beroepsorganisatie (KBvG) legt dit ook eenvoudig uit in een door haar opgestelde bijsluiter. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Om uw beslagvrije voet goed uit te rekenen, dient u deze informatie alsnog aan ons te verstrekken. Dit kunt u hier doen.

Daarnaast kunt u middels onderstaande link zelf uw beslagvrije voet uitrekenen. Wilt u in dat geval de berekening onder vermelding van uw dossier naar ons toesturen (bij voorkeur per email)?

U heeft een ander exploot ontvangen

Indien u geen dagvaarding of loonbeslag (verzamelterm voor beslag op salaris of uitkering) heeft ontvangen, maar een ander deurwaardersexploot, dan dient u deze direct goed door te lezen, en indien de strekking is dat er een bedrag dient te worden betaald, binnen de gestelde termijn tot betaling over te gaan om eventuele beslagmaatregelen te voorkomen.

Is het voor u niet mogelijk om het bedrag in één keer te betalen, dan is het vaak mogelijk om in termijnen te kunnen betalen. Wij zullen uw voorstel dan kortsluiten met onze opdrachtgever en u zo spoedig mogelijk berichten. Ook indien u nog niets van ons heeft vernomen, dan adviseren wij u om conform de door u voorgestelde betalingsregeling tot daadwerkelijke betaling aan ons over te gaan.