U heeft een aanmaning ontvangen

Heeft u van ons een aanmaning ontvangen, dan kunt u deze betaling zowel giraal als contant aan ons doen.

Indien u het bedrag aan ons wilt overmaken dan dient u daarvoor gebruik te maken van onze derdengeldenrekening die onderaan deze pagina is vermeld. Wilt u er in dat geval op letten dat u het dossiernummer erbij vermeldt dat in de aanmaning staat? Indien deze niet wordt vermeld, bestaat het risico dat uw betaling niet aan het juiste dossier wordt gelinkt. 

Indien u de betaling liever contant wil betalen, dan kan dat aan de balie bij ons op kantoor. De openingstijden van ons kantoor vindt u hier. U hoeft geen afspraak te maken. Wilt u de aanmaning (of in ieder geval het dossiernummer) in dat geval meenemen?

Is het voor u niet mogelijk om het bedrag in één keer te betalen, dan is het vaak mogelijk om in termijnen te kunnen betalen. Wij zullen uw voorstel dan kortsluiten met onze opdrachtgever.

U heeft een dagvaarding ontvangen

Indien u van ons een dagvaarding heeft ontvangen, dan staat in die dagvaarding vermeld wanneer de eerste terechtzitting is, bij welke (kamer van de) rechtbank de zaak dient en op welke wijze u kunt verschijnen. Daarnaast staat in de dagvaarding omschreven om welke reden de schuldeiser een gerechtelijke procedure tegen u opstart.

In veel gevallen kan voortzetting van de gerechtelijke procedure worden voorkomen door algehele betaling.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nadere toelichting wenst. Wij verzoeken u in dat geval wel het dossiernummer bij de hand te houden dat op de dagvaarding staat vermeld.

Indien in de dagvaarding een advocaat wordt genoemd die voor de schuldeiser optreedt, dan raden wij u aan om rechtstreeks contact op te nemen met hem/haar. 

Er is beslag gelegd op uw salaris of uitkering

Indien er beslag is gelegd op uw salaris of uitkering dan heeft dit tot gevolg dat een gedeelte van uw inkomen periodiek zal worden overgemaakt aan ons kantoor om uw schuld mee te betalen.

De hoogte van dit gedeelte is afhankelijk van uw beslagvrije voet (de beslagvrije voet is het gedeelte van uw inkomen dat u overhoudt, alles boven de beslagvrije voet wordt aan de deurwaarder overgemaakt). Als u nog niet aan ons heeft opgegeven wat de maandelijkse inkomsten en uitgaven van u (en uw partner) zijn, dan wordt er een normbedrag als beslagvrije voet gehanteerd.

Om uw beslagvrije voet goed uit te rekenen, dient u deze informatie alsnog aan ons te verstrekken. Dit kunt u hier doen.

Daarnaast kunt u middels onderstaande link zelf uw beslagvrije voet uitrekenen. Wilt u in dat geval de berekening onder vermelding van uw dossier naar ons toesturen (bij voorkeur per email)?