U heeft een aanmaning ontvangen

Heeft u van ons een aanmaning ontvangen, dan kunt u deze betaling zowel giraal als contant aan ons doen.

Indien u het bedrag aan ons wilt overmaken dan dient u daarvoor gebruik te maken van onze derdengeldenrekening die onderaan deze pagina is vermeld. Wilt u er in dat geval op letten dat u het dossiernummer erbij vermeldt dat in de aanmaning staat? Indien deze niet wordt vermeld, bestaat het risico dat uw betaling niet aan het juiste dossier wordt gelinkt. 

Indien u de betaling liever contant wil betalen, dan kan dat aan de balie bij ons op kantoor. De openingstijden van ons kantoor vindt u hier. U hoeft geen afspraak te maken. Wilt u de aanmaning (of in ieder geval het dossiernummer) in dat geval meenemen?

Is het voor u niet mogelijk om het bedrag in één keer te betalen, dan is het vaak mogelijk om in termijnen te kunnen betalen. Wij zullen uw voorstel dan kortsluiten met onze opdrachtgever en u zo spoedig mogelijk berichten. Ook indien u nog niets van ons heeft vernomen, dan adviseren wij u om conform de door u voorgestelde betalingsregeling tot daadwerkelijke betaling aan ons over te gaan.

U heeft een dagvaarding ontvangen

Indien u van ons een dagvaarding heeft ontvangen, dan staat in die dagvaarding vermeld wanneer de eerste terechtzitting is, bij welke (kamer van de) rechtbank de zaak dient en op welke wijze u kunt verschijnen. Daarnaast staat in de dagvaarding omschreven om welke reden de schuldeiser een gerechtelijke procedure tegen u opstart.

In veel gevallen kan voortzetting van de gerechtelijke procedure worden voorkomen door algehele betaling.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nadere toelichting wenst. Wij verzoeken u in dat geval wel het dossiernummer bij de hand te houden dat op de dagvaarding staat vermeld.

Indien in de dagvaarding een advocaat wordt genoemd die voor de schuldeiser optreedt, dan raden wij u aan om rechtstreeks contact op te nemen met hem/haar. 

Er is beslag gelegd op uw salaris of uitkering

Indien er beslag is gelegd op uw salaris of uitkering dan heeft dit tot gevolg dat een gedeelte van uw inkomen periodiek zal worden overgemaakt aan ons kantoor om uw schuld mee te betalen.

De hoogte van dit gedeelte is afhankelijk van uw beslagvrije voet (de beslagvrije voet is het gedeelte van uw inkomen dat u overhoudt, alles boven de beslagvrije voet wordt aan de deurwaarder overgemaakt). Als u nog niet aan ons heeft opgegeven wat de maandelijkse inkomsten en uitgaven van u (en uw partner) zijn, dan wordt er een normbedrag als beslagvrije voet gehanteerd.

Onze beroepsorganisatie (KBvG) legt dit ook eenvoudig uit in een door haar opgestelde bijsluiter. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Om uw beslagvrije voet goed uit te rekenen, dient u deze informatie alsnog aan ons te verstrekken. Dit kunt u hier doen.

Daarnaast kunt u middels onderstaande link zelf uw beslagvrije voet uitrekenen. Wilt u in dat geval de berekening onder vermelding van uw dossier naar ons toesturen (bij voorkeur per email)?

 


U heeft een ander exploot ontvangen

Indien u geen dagvaarding of loonbeslag (verzamelterm voor beslag op salaris of uitkering) heeft ontvangen, maar een ander deurwaardersexploot, dan dient u deze direct goed door te lezen, en indien de strekking is dat er een bedrag dient te worden betaald, binnen de gestelde termijn tot betaling over te gaan om eventuele beslagmaatregelen te voorkomen.

Is het voor u niet mogelijk om het bedrag in één keer te betalen, dan is het vaak mogelijk om in termijnen te kunnen betalen. Wij zullen uw voorstel dan kortsluiten met onze opdrachtgever en u zo spoedig mogelijk berichten. Ook indien u nog niets van ons heeft vernomen, dan adviseren wij u om conform de door u voorgestelde betalingsregeling tot daadwerkelijke betaling aan ons over te gaan.

Wij beseffen ons dat het niet voor iedereen even eenvoudig is om tussen alle juridische termen door te begrijpen waar het precies over gaat of wat er wordt gezegd. Omdat het exploot aan bepaalde wettelijke vereisten moet voldoen, ontkomen we helaas niet aan dit woordgebruik. Wel heeft onze beroepsgroep, KBvG, voor de meestvoorkomende exploten bijsluiters gemaakt, waarin met eenvoudig woordgebruik uitleg wordt gegeven, zodat het u toch wat makkelijker wordt gemaakt.   

Deze juridische bijsluiters kunt u onderaan deze pagina downloaden. Op de website van de KBvG zijn deze bijsluiters ook in andere talen te downloaden. Mocht u er alsnog niet uitkomen, neem dan direct contact met ons op, zodat wij u daarbij kunnen helpen.