Onze diensten

Onze diensten zijn in de volgende categorieën/fasen in te delen.

In chronologische volgorde:

  1. Gratis telefonisch advies
  2. Aanmaningsfase
  3. Conservatoir beslag
  4. Gerechtelijke procedure
  5. Tenuitvoerlegging gerechtelijke uitspraak

Uiteraard hoeft het niet altijd zo te zijn dat al deze werkzaamheden nodig zijn om een vordering te innen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat uw schuldenaar vrijwillig betaalt in de aanmaningsfase, zodat er verder geen werkzaamheden hoeven te worden verricht. Daarnaast kan het zijn dat u al over een gerechtelijke uitspraak beschikt waarin uw schuldenaar is veroordeeld om te betalen. In dat geval beginnen wij direct aan de tenuitvoerlegging van deze gerechtelijke uitspraak.

1. Gratis telefonisch advies

Zoals u wellicht al op onze homepage heeft gelezen, geven wij gratis telefonisch advies. Belt u ons dus gerust eens op om te bespreken hoe u in een specifiek geval het beste te werk kunt gaan of om te bespreken hoe sterk uw zaak is.

2. Aanmaningsfase

Nadat u de zaak aan ons uit handen heeft gegeven, sturen wij in beginsel eerst één of twee aanmaningen aan uw schuldenaar in de hoop dat dit tot vrijwillige betaling leidt. Als uw schuldenaar een privépersoon is en u heeft zelf nog geen bijzondere WIK-aanmaning verstuurd, dan zorgen wij daarvoor.

3. Conservatoir beslag

Indien u vreest dat uw schuldenaar geen verhaal meer biedt tegen de tijd dat uw vordering door de rechter is toegewezen en dan pas beslag kan worden gelegd, kan voorafgaand aan de gerechtelijke procedure eventueel conservatoir beslag worden gelegd, bijvoorbeeld op de bankrekening of goederen van uw schuldenaar. Er dient dan eerst toestemming te worden gevraagd aan de rechter d.m.v. een verzoekschrift dat door een advocaat moet worden ingediend. Wij kunnen de beslagen leggen.*

4. Gerechtelijke procedure

Als er niet vrijwillig wordt betaald door uw schuldenaar, dan is de volgende stap om uw schuldenaar te dagvaarden. Deze maken wij voor u en geven wij af bij uw schuldenaar. Mocht uw schuldenaar zich verweren in deze gerechtelijke procedure, dan kunnen wij de gehele procedure voor u verzorgen totdat de rechter vonnis heeft gewezen. 

5. Tenuitvoerlegging gerechtelijke uitspraak

Zodra uw vordering door de rechter in een vonnis of beschikking is toegewezen en uw schuldenaar betaalt nog steeds niet vrijwillig, dan kunnen wij deze gerechtelijke uitspraak ten uitvoer leggen. Dit is de juridisch term voor het nemen van beslagmaatregelen. Als deurwaarders zijn wij bevoegd tot het leggen van alle soorten beslagen. Tevens doen wij onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden van uw schuldenaar, om te trachten met gerichte beslagen uw vordering te innen.

* Omdat conservatoir beslag vaak de nodige kosten met zich meebrengt, wordt hiervoor in de praktijk meestal alleen voor gekozen als de vrees erg hoog is en er voldoende concrete vermogensbestanddelen zijn waarop beslag kan worden gelegd


Betreft het een huurzaak?

Kijkt u dan ook eens hier voor meer informatie:


Bent u advocaat?

Gelieve dan op deze pagina te kijken: