U heeft een ander exploot ontvangen (dan een dagvaarding of loonbeslag)

Indien u geen dagvaarding of loonbeslag (verzamelterm voor beslag op salaris of uitkering) heeft ontvangen, maar een ander deurwaardersexploot, dan dient u deze direct goed door te lezen, en indien de strekking is dat er een bedrag dient te worden betaald, binnen de gestelde termijn tot betaling over te gaan om eventuele beslagmaatregelen te voorkomen.

Is het voor u niet mogelijk om het bedrag in één keer te betalen, dan is het vaak mogelijk om in termijnen te kunnen betalen. Wij zullen uw voorstel dan kortsluiten met onze opdrachtgever en u zo spoedig mogelijk berichten. Ook indien u nog niets van ons heeft vernomen, dan adviseren wij u om conform de door u voorgestelde betalingsregeling tot daadwerkelijke betaling aan ons over te gaan.

Wij beseffen ons dat het niet voor iedereen even eenvoudig is om tussen alle juridische termen door te begrijpen waar het precies over gaat of wat er wordt gezegd. Omdat het exploot aan bepaalde wettelijke vereisten moet voldoen, ontkomen we helaas niet aan dit woordgebruik. Wel heeft onze beroepsgroep, KBvG, voor de meestvoorkomende exploten bijsluiters gemaakt, waarin met eenvoudig woordgebruik uitleg wordt gegeven, zodat het u toch wat makkelijker wordt gemaakt.   

Deze juridische bijsluiters kunt u onderaan deze pagina downloaden. Op de website van de KBvG zijn deze bijsluiters ook in andere talen te downloaden. Mocht u er alsnog niet uitkomen, neem dan direct contact met ons op, zodat wij u daarbij kunnen helpen.