Artikelen

Op deze pagina belichten wij belangrijke juridische ontwikkelingen, uitspraken en interessante juridische onderwerpen. Naast het regelmatig bezoeken van onze website kunt u ook op de hoogte blijven van de door ons geplaatste artikelen door ons te volgen op LinkedIn en Facebook.


Executiekosten en Nakosten

Indien de schuldenaar een gerechtelijke uitspraak niet nakomt dan dient de schuldeiser zich te wenden tot de deurwaarder. De deurwaarder is onder meer belast met het ten uitvoer leggen van gerechtelijke uitspraken.

Lees meer »

Eigen bijdrage wordt niet betaald, wat nu?

Bent u advocaat (of andere rechtsbijstandverlener) en wordt - ondanks al het werk dat u heeft verricht - de eigen bijdrage niet door uw cliënt betaald? En vraagt u zich af op welke wijze u nu een executoriale titel kunt verkrijgen? Na het lezen van dit artikel, waarin een belangrijk arrest van de Hoge Raad aan de orde wordt gesteld, is het u hopelijk helemaal duidelijk.

Lees meer »

Proces-verbaal van constatering

Ondanks de grote voordelen die een proces-verbaal van constatering kan hebben als het gaat om bewijslevering in een gerechtelijke procedure, denken partijen er vaak niet aan om deze op te laten maken door een deurwaarder. Ook kan het zijn dat partijen überhaupt onbekend zijn met een dergelijk proces-verbaal. In dit artikel wordt dan ook in het kort aangegeven wat een proces-verbaal van constatering is en wat het belang ervan is (of kan zijn).

Lees meer »

Een vonnis uit Aruba, Curaçao of Sint-Maarten?

Het komt regelmatig voor dat er een vonnis (of andersoortige executoriale titel) aan een deurwaarder wordt overhandigd dat is gewezen door een gerecht in een ander land. Vaak betreft dit een lidstaat uit de EU, en is door het betreffende gerecht o.g.v. de herschikte EEX-verordening (ook wel EEX-bis of Brussel I genoemd) een certificaat conform bijlage 1 van de verordening afgegeven die tezamen met het vonnis de executoriale titel vormt die in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd. Maar stel dat u of uw cliënte een vonnis heeft dat is gewezen door een gerecht in Aruba, Curaçao of Sint Maarten en de wederpartij woonachtig is in Nederland of heeft verhaalsmogelijkheden in Nederland?

Lees meer »

Beslag bijzondere gemeenschappen

Deurwaarders hebben bij het leggen van (executoriale of conservatoire) beslagen in de meeste gevallen te maken met schuldenaren die geen deel uitmaken van een gemeenschap of deel uitmaken van een eenvoudige gemeenschap (artikel 3:166 lid 1 BW). Naast de eenvoudige gemeenschap bestaan er ook bijzondere gemeenschappen. Een voorbeeld van een bijzondere gemeenschap is de ontbonden huwelijksgemeenschap. Wanneer het gaat om een bijzondere gemeenschap (artikel 3:189 e.v. BW), dient door de deurwaarder - die belast is met de beslaglegging - goed te worden opgelet.

Lees meer »

Bewijsbeslag

In de praktijk worden wij regelmatig door advocaten benaderd met specifieke vragen over bewijsbeslag of opdrachten daartoe. Wat bewijsbeslag in grote lijnen inhoudt mag duidelijk zijn: het veiligstellen van bewijsmateriaal waar alleen uw wederpartij (of die van uw cliënt) over beschikt. Dit bewijsmateriaal is vaak zo belangrijk dat de vordering daarmee valt of staat. Het is dan ook zeer belangrijk dat het beslag op de juiste wijze wordt gelegd.

Lees meer »

Termijnen met de feestdagen

Zoals uiteraard niemand is ontgaan, komen er weer een aantal feestdagen aan. Reden om extra te letten op de termijnen, want hoe zat dat ook alweer? Wij leggen het u graag voor de zekerheid uit.

Lees meer »