U bent een overheidsinstantie

Helaas ontkomen ook overheidsinstanties vaak niet aan de tussenkomst van een deurwaarder om een vordering te innen, om welke reden wij vaak worden ingeschakeld door overheidsinstanties.

Ondanks dat reeds bij besluit is vastgesteld dat er tot (terug)betaling dient over te worden gaan, de schuldenaar aangemaand is en er zelfs een dwangbevel is uitgevaardigd, wordt in veel gevallen nog steeds niet vrijwillig betaald.

Naast kennis van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bij dergelijke overheidsvorderingen kennis vereist van de Algemene Wet Bestuursrecht en de 'bijzondere wet' die van toepassing is. Al deze kennis hebben wij in huis, zodat wij voor een snelle en efficiënte invordering kunnen zorgdragen.