(Incasso)zaak uit handen geven door bedrijf

Middels onderstaand (digitaal) formulier kunt u eenvoudig uw (incasso)zaak uit handen geven.

Wij verzoeken u om een zo compleet mogelijk dossier als bijlage(n) mee te sturen, waaronder de eventuele schriftelijke overeenkomst die u met uw wederpartij heeft gesloten, openstaande facturen, verzonden herinneringen en/of aanmaningen en eventuele verdere brief- of emailcorrespondentie. Indien bij u bekend is waarom uw debiteur/schuldenaar niet wenst te betalen, vernemen we dat ook graag van u.

Indien het een vordering betreft waarover de rechter reeds heeft beslist, dan is het vorenstaande niet op u van toepassing. In dat geval ontvangen we graag van u de originele grosse van de gerechtelijke uitspraak (de grosse kenmerkt zich door de tekst "In naam van de Koning" aan het hoofd en de tekst "voor grosse afgegeven" aan het einde van de uitspraak).