Huurzaken

Heeft u een geschil met een huurder? Dan doet u er goed aan om een deurwaarder in te schakelen. Deurwaarders hebben immers alle kennis en bevoegdheden om voor u het maximale resultaat te behalen. Het maakt daarbij niet uit of het om een woonruimte of bedrijfsruimte gaat (of bijvoorbeeld andere soorten huurobjecten zoals een garagebox of ligplaats) of waar het gehuurde is gelegen. Wij werken in heel Nederland. Het maakt evenmin uit of u een particulier of bedrijf bent.

KENNIS
Alle deurwaarders zijn juristen. Daarnaast is één van onze deurwaarders (mr. M.P.A. Knol) academisch geschoold. Huurrecht behoort tot één van onze specialisaties. Omdat huurzaken door de kantonrechter worden behandeld, kunnen wij alle huurzaken behandelen.

BEVOEGDHEDEN
Deurwaarders zijn als enigen wettelijk bevoegd om een huurder te ontruimen (lees: uit het gehuurde te zetten)*. Daarnaast kunnen alleen deurwaarders beslag leggen om eventuele huurachterstand te incasseren*. 

Huurachterstand?

Betaalt uw huurder niet? Wij helpen u graag. Wij manen de huurder eerst aan en proberen hem/haar te bewegen om vrijwillig te betalen. Mocht dat niet lukken dan kunnen wij de huurder dagvaarden. De gerechtelijke procedure behandelen wij volledig voor u. Als de rechter heeft bepaald dat de huurachterstand dient te worden betaald en de huurder dit niet vrijwillig doet, dan kunnen wij beslag leggen. Dit kan bijvoorbeeld op het loon of uitkering van de huurder, maar ook op zijn bezittingen of op het saldo op zijn bankrekening. Naast betaling van huurachterstand kunnen wij - indien u dit wenst - bij de rechter vorderen dat de huurder het gehuurde moet verlaten (lees: het gehuurde ontruimt). Als hij dat niet doet dan zijn wij als deurwaarders wettelijk bevoegd om de huurder in het bijzijn van politie en slotenmaker uit het gehuurde te zetten.

Huurder er sowieso uit hebben?

Bent u de huurder zat en wilt u hem/haar koste wat het kost uit het gehuurde hebben (ondanks eventuele betaling)? Ook hierbij kunnen wij u in veel gevallen helpen. De precieze situatie is hierbij van belang. Wilt u de huurder eruit hebben omdat hij niet of slecht betaalt of omdat hij voor overlast zorgt? In dat laatste geval: wat voor overlast is het en zijn er ook klachten van omwonenden? Hoe erg is de overlast? Is de mate van overlast op de één of andere manier vastgelegd of vast te leggen? Is er daarnaast ook sprake van huurachterstand? Dit zijn allemaal belangrijke vragen. Wij nodigen u daarom graag uit om contact met ons op te nemen om de zaak te bespreken (wij geven gratis telefonich advies, dus hier zitten geen kosten aan vast).

 

* De rechter zal wel eerst moeten hebben bepaald dat de huurder het gehuurde moet ontruimen en tot betaling moet overgaan.