Termijnen met de feestdagen

Gepubliceerd op 26 maart 2018 om 07:40

Zoals uiteraard niemand is ontgaan, komen er weer een aantal feestdagen aan. Reden om extra te letten op de termijnen, want hoe zat dat ook alweer? Wij leggen het u graag voor de zekerheid uit.

IN DE WET GESTELDE TERMIJNEN
Als er binnen een in de wet gestelde termijn een exploot dient te worden uitgebracht, is het relatief simpel, aangezien artikel 1 Algemene Termijnenwet (ATW) bepaalt dat indien deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, de termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Indien een dergelijke termijn derhalve bijvoorbeeld eindigt op goede vrijdag, dan mag het exploot nog de dinsdag na Pasen worden gedaan.

NIET IN DE WET GESTELDE TERMIJNEN
De valkuil zit echter in termijnen die niet in de wet zijn gesteld en waarbinnen een exploot dient te worden gedaan, zoals het instellen van een eis in de hoofdzaak na het leggen van conservatoir beslag. In dat geval is de Algemene Termijnenwet immers niet van toepassing. Wel van toepassing is artikel 64 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hierin is bepaald dat indien een dergelijke termijn eindigt op een zondag of algemeen erkende feestdag, het exploot de daaropvolgende dag kan worden gedaan. In tegenstelling tot in artikel 1 ATW is hierin dus niet de zaterdag opgenomen (!).  Let dus goed op indien de termijn eindigt op een algemeen erkende feestdag die op een vrijdag plaatsvindt, zoals Goede vrijdag. In dat geval mag het exploot dus niet pas de dinsdag na Pasen worden gedaan, maar moet deze uiterlijk zaterdag worden gedaan (!). 

IN DE WET GESTELDE TERMIJN VAN TEN MINSTE DRIE DAGEN

In de wet komen diverse termijnen voor van tenminste drie dagen, bijvoorbeeld de overbetekening van een beslag op een onroerende zaak aan de schuldenaar. Artikel 2 ATW bepaalt in dat geval dat deze termijn zoveel mogelijk wordt verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Indien dus het beslag op de onroerende zaak (en de inschrijving daarvan in het Kadaster) op de donderdag voor goede vrijdag heeft plaatsgevonden, dan dient uiterlijk de woensdag na Pasen te worden overbetekend. De eerste werkdag is immers de dinsdag na Pasen en de tweede werkdag de woensdag na Pasen. 

TELEFONISCHE TOELICHTING
Naast deze hoofdregels zijn er vanzelfsprekend nog veel andere regels waar in bepaalde situaties rekening mee dient te worden gehouden. Indien het desondanks toch nog niet helemaal duidelijk is, of indien het vorenstaande onvoldoende antwoord geeft op uw vraag, dan staan wij u hiervoor graag telefonisch te woord.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

NB: aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.