Wie zijn wij

Ons kantoor is op 1 juli 1993 opgericht door deurwaarder Henk van Beest. Vanaf die datum is het kantoor gevestigd aan hetzelfde adres in Delft, aan de kant van Rijswijk in het zogeheten Agnetapark.

Naast Henk van Beest werken er bij ons nog drie deurwaarders, te weten gerechtsdeurwaarders Michel Knol en Diana Vermeulen, en toegevoegd gerechtsdeurwaarder Edzard Veldhuizen. Daarnaast is één medewerker momenteel bezig aan de deurwaardersopleiding. Op dit moment bestaat ons kantoor uit negen personen.

Ons kantoor is gelegen in een monumentaal pand dat mede wordt gekenmerkt door de grote vijver die voor ons kantoor ligt en door de wijk vol gele woningen, waar oorspronkelijk de arbeiders van Gist-Brocades (thans DSM genaamd) in woonden.

Onze kijk op het vak

Deurwaarderswerk is mensenwerk. En daar willen we niet mee zeggen dat het werk uitgevoerd wordt door mensen (dat is immers logisch), maar dat het belangrijkste aspect van het werk, het contact met de mensen is. Als deurwaarder sta je immers tussen partijen in.

Aanvoelen wat de situatie van schuldeiser en schuldenaar is. Aanvoelen of de schuldenaar een niet-willer of een niet-kunner is. 

Pas dan ben je als deurwaarder in staat om een vordering efficiënt te innen of om een ambtshandeling op correcte wijze af te handelen. 

Dat is zowel in het belang van de schuldenaar als in het belang van de schuldeiser. Beiden zitten niet te wachten op hoge kosten of een hoog kostenrisico.