Wie zijn wij

Ons kantoor is op 1 juli 1993 opgericht door deurwaarder Henk van Beest. Vanaf die datum is het kantoor gevestigd aan hetzelfde adres in Delft, aan de kant van Rijswijk in het zogeheten Agnetapark.

Ons kantoor is gelegen in een monumentaal pand dat mede wordt gekenmerkt door de grote vijver die voor ons kantoor ligt en door de wijk vol gele woningen waar oorspronkelijk de arbeiders van Gist-Brocades (thans DSM genaamd) in woonden.

Wij voeren opdrachten uit voor allerlei soorten opdrachtgevers, waaronder advocaten, incassobureau's, overheidsinstanties (gemeenten en waterschappen), woningcorporaties, MKB’ers en ZZP’ers, maar ook voor particuliere opdrachtgevers, zoals verhuurders en alimentatiegerechtigden.

Naast Henk van Beest werken er bij ons nog drie deurwaarders, te weten gerechtsdeurwaarders Michel Knol en Diana Vermeulen, en toegevoegd gerechtsdeurwaarder Edzard Veldhuizen. Daarnaast is één medewerker momenteel bezig aan de deurwaardersopleiding.

Onze kijk op het vak

Deurwaarderswerk is mensenwerk. En daar willen we niet mee zeggen dat het werk uitgevoerd wordt door mensen (dat is immers logisch), maar dat het belangrijkste aspect van het werk, het contact met mensen is.

Aanvoelen wat de situatie van schuldeiser en schuldenaar is. Aanvoelen of de schuldenaar een niet-willer of een niet-kunner is. Luisteren naar de schuldenaar. Duidelijk maken aan de schuldenaar dat wij ook zoveel mogelijk met zijn/haar situatie mee willen denken om tot een passende oplossing te komen.

Pas dan ben je als deurwaarder in staat om een vordering efficiënt te innen of om een ambtshandeling op correcte wijze af te handelen. Het heeft immers geen zin "om met een botte bijl door te blijven hakken".

Dit is niet in het belang van de schuldenaar en niet in het belang van de schuldeiser. De schuldenaar wordt hierdoor immers alleen maar onnodig op kosten gejaagd en het kostenrisico van de schuldeiser wordt hierdoor verhoogd.